امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

, تحلیلی مختصر در مفهوم ترجمه

با قاطعیت میتوان گفت که : یک تعریف دقیق و فنی از ترجمه کاری بسیار سخت و نفس گیر است و قطعا" کار ساده ای نیست . افراد صاحبنظر و متخصصین این حرفه تعاریف متعددی از ترجمه ارایه می دهند که غالباً کلی و نظری است. با مراجعه در اسناد مکتوب ، مقالات ، متون علمی و تخصصی که انحصارا" ترجمه را تعریف کرده اند نویسندگان ، محققان و صاحبان فن با ارائه تعاریف مختلف از ماهیت ترجمه، سعی کرده اند تعریفی جامع و فراگیر از ترجمه ارائه دهند .

دپارتمان ترجمه رسمی مدارک ، مستقر در دفتر مرکزی SDL GROUP در شهر استانبول تمامی اسناد متقاضیان را از زبان پارسی به زبان ترکی استانبولی با حداقل قیمت به صورت رسمی و با مهر نوتر ترجمه کرده و در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد . لازم به ذکر است که هزینه های پیش بینی شده برای هر سندی در ایران که نیاز به ترجمه رسمی به زبان ترکی جهت ارایه به هر سازمان و ارگانی در ترکیه داشته باشد ، در مقایسه با هزینه های پیش بینی شده برای ترجمه رسمی به زبان ترکی برای همان سند در کشور ترکیه ، حداقل 20% بیشتر خواهد بود . بنابراین پیشنهاد ما به متقاضیان ادامه تحصیل در کشور ترکیه جهت ترجمه مدارک ، استفاده از امکانات و قابلیت های SDL GROUP در قالب دپارتمان ترجمه رسمی مدارک می باشد . استفاده از قابلیت های دپارتمان ترجمه مدارک SDL GROUP شامل مزایای زیر می باشد :

مزایای دپارتمان ترجمه SDL GROUP