مقالات خاص

تحلیل بسته های آموزشی

 در این مقاله تحلیلی که برای اولین بار در ایران توسط مشاورین و متخصصین فنی SDL GROUP انجام گرفته است، سعی شده تا بسته های آموزشی و شرکت های ارایه دهنده خدمات رزیدنتی در ترکیه را مورد بررسی دقیق