فلوشیپ چیست ؟

“félagi” در زبان انگلیسی به معنی دوست ، همپایه ، رفاقت و همکار می باشد . معادل کلمه “félagi” در زبان انگلیسی مدرن “fellow” می باشد . در حالیکه به فرد “fellow” گفته می شود ، این موقعیت را “fellowship” می نامند .

این موقعیت معمولا بعد از اتمام تحصیلات تخصص می باشد(postdoctoral) . در واقع بعد از دکتری و همپایه دستیاری می باشد .  به طور کلی میتوان اینگونه تعریف کرد که :

دوره های فلوشیپ به سه صورت می باشد :

  1. فلوشیپ بالینی  clinic fellowship ) ) 
  2. فلوشیپ تحقیقات (research fellowship) 
  3. فلوشیپ مسافرتی (travelling fellowship)

هدف از تمام این دوره ها در واقع افزایش اطلاعات و تجربه در گرایشی خاص است .  بیشترین دوره های فلوشیپ در ترکیه در زمینه اورتوپدی ، جراحی دست و جراحی ستون فقرات  می باشد . البته امکان دریافت اپلای دوره های فلوشیپ بدون ارائه گواهینامه در بسیاری مراکز آموزشی ترکیه موجود می باشد .

 

Responsive image


چاپ