آزمون عملی STS

در این مقاله سعی شده تا نکات مهم و کلیدی در ارتباط با آزمون عملی تعیین هویت علمی که نام دیگر آن آزمون جایگزین برای آزمون کتبی STS می باشد را برایتان شرح داده شود . در ارتباط با آزمون کتبی STS شما میتوانید با

مراجعه به قسمت مقالات رزیدنتی ، اطلاعات مورد نیازتان را بدست بیاورید .

نکته مهم :

آزمون تعیین هویت علمی و آزمون بالینی ، آزمونی است که توسط دانشگاههای منتخب ترکیه و تحت نظارت مدیریت شورای آموزش عالی ترکیه برگزار می گردد.

آزمون تعیین هویت علمی رشته های مربوط به وزارت بهداشت

موضوع آزمون :

  • دندانپزشکی
  • پرستاری
  • فیزیوتراپی و توانبخشی
  • کاردرمانی
  • دامپزشکی
  • مامائی
  • گفتاردرمانی
  • علوم تغذیه
  • شنوایی سنجی و رشد کودک

محل آزمون :

دانشگاه کوجاتپه آفیون ، دانشگاه آک دنیز ، دانشگاه ارجیس ، دانشگاه نجم الدین اربکان ، دانشگاه سائلیک بیلیملری

شهریه آزمون :

از طرف دانشگاه تعیین می گردد بطوریکه بیش از یک سوم حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در آن سال (حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در سال 2019 مبلغ 2020 لیر ترکیه می باشد ) نباشد .

آزمون تعیین هویت علمی رشته های مهندسی

محل آزمون :

دانشگاه آک دنیز ، دانشگاه چکورووا ، دانشگاه اولوداغ ، دانشگاه استانبول تکنیک ، دانشگاه کارادنیز تکنیک

شهریه آزمون :

از طرف دانشگاه تعیین می گردد بطوریکه بیش از حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در آن سال (حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در سال 2019 مبلغ 2020 لیر ترکیه می باشد )نباشد

آزمون بالینی رشته پزشکی :

موضوع آزمون : پزشکی

محل آزمون :

دانشگاه یلدرم بیازید آنکارا ، دانشگاه آنکارا ، دانشگاه قاضی ، دانشگاه حاجت تپه

شهریه آزمون :

از طرف دانشگاه تعیین می گردد بطوریکه بیش از حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در آن سال (حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در سال 2019 مبلغ 2020 لیر ترکیه می باشد ) نباشد .

تاریخ آزمون :

متقاضیان محترم توجه فرمایند که تاریخ آزمون ها در این قسمت پیوسته به روز رسانی خواهد شد .

 

 

ردیف رشته نام دانشگاه تاریخ آزمون
1 پزشکی دانشگاه قاضی مارس
2 پزشکی دانشگاه حاجت تپه می
3 پزشکی دانشگاه یلدرم بیازید جولای
4 پزشکی دانشگاه آنکارا نوامبر

 

این آزمون بصورت شفاهی و در صورت لزوم عملی و یا به همراه آزمون کتبی در راستای رای شورای آموزش عالی ترکیه در ارتباط با لزوم گذراندن آزمون معادلسازی توسط کمیسیونی از اعضای دانشگاههای مربوطه برگزار می گردد .

اساس این آزمون برروی بیمارانی که بصورت مشابه سازی و مدلسازی حضور دارند انجام می گیرد . آزمون تعیین هویت علمی که معادل آزمون STS می باشد که دو بار در سال بعنوان آزمون معادلسازی برگزار می شود .

اساس این آزمون شفاهی ، در صورت لزوم عملی و تئوری می باشد . در صورت وجود اعتراض در ارتباط با نحوه آزمون فیلمهای مربوطه به فرآیند آزمون قابل استناد خواهد بود .

امتیاز لازم برای قبولی در این آزمون 50 از 100 می باشد که نتیجه بصورت "قبول" و " رد " اعلام می گردد .

کمیسیون آزمون تعیین هویت علمی از طرف دانشگاه با 5 عضو تشکیل می گردد . دانشگاه مربوطه در صورت نیاز می تواند رای عضوی از هیئت علمی دانشگاه دیگری را نیز به کار برد .

هزینه آزمون تعیین هویت علمی یک سوم حقوق اداره کار و هزینه آزمون بالینی نیز از طرف دانشگاه تعیین می گردد بطوریکه بیش از حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در آن سال (حقوق مشخص شده از طرف اداره کار در سال 2019 مبلغ 2020 لیر ترکیه می باشد ) نباشد .

در صورتیکه تعداد داوطلبان بیش از سهمیه آزمون اعلام شده از طرف دانشگاه باشد ، داوطلبان بصورت اصلی و ذخیره دسته بندی خواهند شد .

در جهت حقوق مساوی داوطلبان هر داوطلب یک بار در سال ( بین تاریخ های 01/01/2019 – 31/12/2019) می تواند در آزمون تعیین هویت علمی / آزمون بالینی شرکت کند .


چاپ