رزیدنتی

آزمون عملی STS

در این مقاله سعی شده تا نکات مهم و کلیدی در ارتباط با آزمون عملی تعیین هویت علمی که نام دیگر آن آزمون جایگزین برای آزمون کتبی STS می باشد را برایتان شرح داده شود . در ارتباط با آزمون کتبی STS شما میتوانید با

معادل سازی در ایران

مجموعه آموزشی خدماتی ما با عنوان SDL GROUP که به صورت اختصاصی سعی بر پشتیبانی تمام وقت از پزشکان متقاضی ادامه تحصیل در ترکیه دارد ، مطلبی مهم جهت این متقاضیان آماده کرده است و این مطالب را

دنکلیک دانشنامه پزشکی

در هیچ دوره ای برای انجام امور دنکلیک قوانین و مراحل اداری مربوط به این فرآیند با دوره های قبل برابر نبوده و در هر بازه زمانی بر اساس تعداد و ملیت درخواست کنندگان و همچنین شرایط روز ، قوانین مربوط به دنکلیک مدارک

آزمون کتبی TUS

تمامی موارد و خواسته های شما در ارتباط با شرایط ، وضعیت و قوانین مرتبط با فلوشیب در ترکیه در این قسمت بارگذاری گردیده است . ذکر این نکته ضروریست که این موارد بر گرفته از قوانین وزارت بهداشت و آیین نامه های مصوب