خدمات ما

متقاضیان و شرکت کنندگان محترم آزمون sts نوبت دوم 2020

سوال مهم این است که اگر هزینه ثبت نام را پرداخت کردیم و شرایط خاص پاندمی و بسته بودن مرزهای زمینی و هوایی همچنان پابرجا باشد ، تکلیف شرکت کنندگان در این آزمون چه می شود ؟ قطعا" آزمون تکرار نخواهد شد اما هزینه ثبت نام که به حساب سازمان واریز شده و بنا بر این شرایط متقاضی امکان ورود به ترکیه را ندارد چه میشود ؟ تصمیم گرفتیم تا با یک صدای واحد این مورد را به اطلاع مسیولین مربوطه رسانده و پیگیری های نهایی را انجام دهیم . اگر تعداد درخواست کنندگان زیاد باشد ، قدرت بیان و پیگیری بیشتر شده و امکان دریافت پاسخ مناسب بیشتر می شود . لطفا" در قسمت پایین این متن درخواست خود را ثبت کرده و ایمیل را ارسال کنید. 

 
 
 
 
 

لطفا" اطلاعات واقعی را وارد کنید