معادل سازی در ترکیه

معادل سازي ( دنكليك ) مدرك تحصيلي چیست ؟ معادل سازي يا دنكليك مدرك تحصيلي عبارت است از تاييد ارزش سطح تحصيلي مدرك شما با همتاي خارجي آن . اين امر در کشور ترکیه و در شهر آنكارا در سازمان yök که معادل

فارسی آن شوراي آموزش عالي تركيه  می باشد ، انجام مي پذیرد ،مدت زمان دنكليك به طور کلی تابع شرایط خاص از قبیل کشور ، دانشگاه و سایر دستگاه های پاسخگو می باشد که برای کشور ایران این دوره زمانی بین 8 الی 12 ماه و در برخی پروسه ها تا 18 ماه زمان بر می باشد . متقاضیان محترم این نکته را هم بدانند که در حال حاضر با شروع پروسه دنکلیک قادر به شرکت در آزمون STS  به صورت رسمی بوده و چنانچه پروسه دنکلیک را شروع نکرده باشند ، فقط به صورت آزمایشی می توانند در این آزمون شرکت کنند .

 

نکته مهم :

نگران مدت زمان طی شده برای فرآیند دنکلیک خود نباشید زیرا

SDL GROUP پروسه شما را در 70 روز کاری به انتها می رساند .

  

نکته مهم : نگران مدت زمان طی شده برای فرآیند دنکلیک خود نباشید زیرا SDL GROUP پروسه شما را در 70 روز کاری به انتها می رساند .

 

 


 


چاپ