خرید آنلاین

متقاضیان محترم

اگر از کاربران سایت ما هستید

اگر از دنبال کنندگان کانال تلگرام و یا از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام ما هستید

اگر شما پزشک ، دندانپزشک ، پرستار ، ماما ، مهندس پزشکی و یا .... هستید

اگر بنا به موقعیت شغلی و یا تحصیلی خود از نرم افزارهای دارای قابلیت آپدیت آنلاین و اورژینال استفاده میکنید

اگر نیاز به کتابهای خاص و یا ابزار مورد استفاده خاص در زمینه پزشکی هستید که به صورت آنلاین قابلیت خرید و ارسال داشته باشد

اگر نیاز شما در یکی از سایتهای معتبری باشد که برای تکمیل فرآیند خرید نیاز به مستر کارت و یا ویزا کارت داشته باشد

اگر شما دارای ویزا کارت و یا مستر کارت هستید و نیاز به شارژ و تامین اعتبار مجدد دارید

در صورت درخواست شما این فرآیند در کمتر از یک ساعت کاری برای شما انجام می گیرد .


چاپ